Evidenta Persoanelor

Cadrul Legal

Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.

Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date:


Program preluare acte: 

Luni-Marti-Miercuri-Joi 08:30-12:00

Program eliberare acte:

Luni-Marti-Miercuri-Joi

 8.30-15:00


Localități arondate S.P.C.L.E.P. Izvoarele:

  • Comuna Izvoarele:Izvoarele, Chiriacu, Valea Bujorului ,Petru Rares, Dimitrie Cantemir, Radu Voda.

  • Comuna Rasuceni: Rasuceni, Cucuruzu, Carapancea, Satu Nou.

  • Comuna Toporu: Toporu, Tomulesti.


Contact

  • Persoana de contact: Chivu Mirel

  • Adresa: Com.Izvoarele,Sat.Izvoarele, str. Soseaua Giurgiului, nr.52

  • E-mail: spclep.izvoarele@gr.e-adm.ro

  • Tel: 0246248104