Evidenta Persoanelor

Prezentarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Izvoarele gestionează întreaga activitate a actelor şi faptelor de stare civilă şi îndrumă activitatea de punere în legalitate a cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor.

Subordonare

Serviciul Public Comunitar Evidență a Persoanelor este subordonat Consiliului Local al Comunei Izvoarele.


Atribuții principale

 1. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Izvoarele
 2. Evidenţa persoanelor
 3. Eliberarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii arondati S.P.C.L.E.P. Izvoarele

În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în tară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.
Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

Pentru toate serviciile publice oferite mai jos, dovada adresei de domiciliu se poate face cu următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia româna în vigoare: contract de vânzare/cumpărare, contract de întreţinere, certificat de moştenitor, contract de comodat, de donaţie, schimb de locuinţe, de închiriere, extras CF, hotărâre judecătorească, etc.;
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul din documentele prevăzute la punctul 1;
 3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1 și 2 . Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă și se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 4. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul său, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

În cazul în care locuinţa a fost notificată în Cartea Funciară ca locuinţă de familie, pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, este necesară prezenta ambilor proprietari în vederea luării consimţământului de primire în spaţiu.
Declaraţia de primire în spaţiu poate fi data în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

 • Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

 • Eiberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

 • Eliberarea actului de identitate ia împlinirea vârstei de 14 ani

 • Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

 • Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România

 • Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

 • Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române

 • Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei


Program preluare acte: Luni-Joi 08:30-12:00

Program eliberare acte: Luni-Joi 12:00-15:30


Audiențe Șef Serviciu: Chivu Mirel Alexandru

In fiecare Joi între orele 12:00 – 13:00.


Contact

Șef serviciu: Chivu Mirel Alexandru
Adresa: Com.Izvoarele,Sat.Izvoarele, str. Soseaua Giurgiului, nr.60
Telefon: 0246.248.016
Localități arondate S.P.C.L.E.P. Izvoarele: Izvoarele, Chiriacu, Valea Bujorului ,Petru Rares, Dimitrie Cantemir, Radu Voda, Rasuceni, Cucuruzu, Carapancea, Satu Nou, Toporu, Tomulesti.